Бане

Доповідь на тему: «Використання активних форм роботи та технологій інтерактивного навчання для розвитку комунікативних умінь на уроках англійської мови».

 

Підготувала вчитель англійської мови КЗ«НСЗШ I-III ступенів № 21»: Зуєва Ірина Євгеніївна.

 

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціально-культурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому суспільстві. Головною метою будь-якої системи освіти є розвиток особистості учня.

© 2019 Методична скарбниця
Design by vonfio.de