Бане

Розробка уроків з теми «Сенсорні системи»

УРОК 1

Тема. Сенсорні системи. Значення сенсорних систем, загальна ха­рактеристика сенсорних систем

Цілі: сформувати поняття: сенсорна система, аналізатори, рецептори, чутливість, адаптація, післядія; продовжити розвиток елемен­тів мислення: уміння спостеріга­ти, виділяти головне, порівнюва­ти, робити висновки; продовжити розвиток біологічної мови, пам'яті, уміння працювати з підручником, зошитом, додатковою літерату­рою; реалізувати аспекти превен­тивного, художньо-естетичного виховання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи навчання: словесні: пояснен­ня, бесіда; наочні: демонстрація таблиць, схем, малюнків-щодо структури сенсорних систем, розташування центрів у корі го­ловного мозку; методи активно­го навчання: «асоціативний кущ», кросворд «ВА в кінці».

© 2019 Методична скарбниця
Design by vonfio.de