Бане

Тема:  Функції опорно - рухової системи.

Кіст­кова й хрящова тканини. Будова і ріст кісток

Мета:

навчальна: вивчити особливості будови кісткової і хрящової тканин; показати, що зв'язок будови і функції виявляється не тільки у морфологічних ознаках, але й в особли­востях хімічної будови кісток; роз'яснити, що поєднання компонентів призводить до нової якості, якої кожний із цих компонентів окремо не має;

 виховна: формування наукового світогляду на основі знань про     взаємозв,зок будови і   функції;

  розвивальна: навчити логічним прийомам доказів шляхом проведен­ня під визначення, а також прийомам аналізу шля­хом виключення всіх складових, крім одного; зробити висновок про відповідність складу і будови кісток виконуваним функціям. Формувати вміння складати конспект.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: стенд "Опорно-рухова система", таблиці "Будо­ва кісток", «Будова хрящової та кісткової тка­нини», мікроскоп, мікропрепарати кісткової і хрящової тканини, різні кістки скелету, відеофрагмент "Сполучні тканини", електронний посібник.

© 2019 Методична скарбниця
Design by vonfio.de