Бане

Урок 3

Тема:  Оптична система ока. Акомо­дація.   Рефракція.     Косоокість

Цілі: сформувати поняття: оптична система ока, акомодація, корот­козорість, далекозорість, реф­ракція, косоокість; продовжи­ти розвиток елементів логічного мислення: уміння спостерігати, виділяти головне, порівнювати, аналізувати, продовжити розви­ток біологічної мови, пам'яті, уміння працювати з підручни­ком, зошитом; реалізувати ас­пекти превентивного, естетич­ного виховання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи навчання: словесні: пояснен­ня, бесіда; наочні: демонстрація таблиць, схем, малюнків; прак­тичні: виконання лабораторної роботи «Вивчення акомодаційної

© 2019 Методична скарбниця
Design by vonfio.de