Бане

Урок 4

Тема. Сприймання світла, кольору. Фоторецептори

Цілі: сформувати поняття про бу­дову світлосприймальної систе­ми, сприймання світла й кольо­ру; з'ясувати, як виникає зобра­ження на сітківці, будову сітківки, фоторецепторів, механізм сприй­мання світла, кольору; мати уяв­лення про вплив кольору на емо­ційну сферу людини та її праце­здатність.

Тип уроку: комбінований.

Методи навчання: словесні: бесіда, пояснення; наочні: демонстрація таблиць, муляжів, методи актив­ного навчання: виконання тесто­вих завдань, робота в групах, про­ведення гри «Ромашка», «Мов­чанка», розв'язання проблемної ситуації.

© 2019 Методична скарбниця
Design by vonfio.de