Бане

Тема уроку:  Органи травлення. Травлення в ротовій порожнині.

Мета:

Освітня. Ознайомити учнів із системою органів травлення людини; розкрити будову та процеси життєдіяльності органів травного каналу та травних залоз та особливості травлення в ротовій порожнині.

Розвиваюча. Розвивати уміння проводити досліди та спостереження; уміння робити відповідні висновки та узагальнення; розвивати пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного організму та повагу оточуючих людей.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Форма уроку. Синтетична.

Методи і методичні прийоми:

  1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів.

б) наочний: технічні засоби навчання;

в) практичний: виконання лабораторної роботи.

Прийоми навчання:

  1. Інформаційно- рецептивний: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та досліджень нових знань.
  2. Репродуктивний: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
  3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

Міжпредметні зв ́язки: медицина, зоологія. 

Матеріали та обладнання: крохмаль, тканина, піпетки, йод, хліб.

Основні поняття та терміни: ферменти, слина, амілаза, мальтаза, лізоцим, муцин, дентин, пульпа, карієс.

© 2020 Методична скарбниця
Design by vonfio.de