Бане

Методичний посібник "Впровадження модульно-рейтингової системи в спеціалізованих біолого-хімічних класах"

КЗ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ ПРИ ДНУ імені О.Гончара»

 Шаповалова Ніна Пилипівна

У запропонованому досвіді висвітлюється структура модульно-рейтингової системи та наводяться приклади модулів для 9-х біолого-хімічних класів.

Перед входженням у модуль учням пропонують питання та задачі по виходу із модуля, завдання по написанню рефератів та складанню блок-схем, а також визначається термін здачі виходу із модуля.

Структура модуля складається із:

  1. лекційних занять;
  2. семінарських занять;
  3. самостійних робіт;
  4. практичних робіт    по    вивченню    властивостей    речовин    та    вирішенню
    експериментальних задач.

Завершується вивчення модуля великою заліковою роботою, яка складається із 45 теоретичних питань, 4 різнорівневих задач, блок-схеми та реферата. Завдання обираються для кожного учня індивідуально.

Наведеш зразки прийомів та засобів навчання сприяють глибокому засвоєнню хімічних знань, активізації можливостей особистості через змістовно-орієнтоване навчання, центром якого стає особа. Дуже важливо, що цей метод надає можливість всім учням реалізувати свої можливості, а вчителю якісно перевірити знання учнів у вивчаємому модулі.

© 2020 Методична скарбниця
Design by vonfio.de