Бане

Електричний заряд. Закон збереження заряду. Закон Кулона.

Мета: Розглянути електричний заряд як особливу властивість тіл і

частинок вступати в електромагнітну взаємодію. Ознайомити учнів з законом збереження електричного заряду. Пояснити фізичний зміст закону Кулона і визначити межі його застосування. Поглибити знання про дослід як джерело знань. Продовжити формувати вміння аналізувати, порівнювати, робити самостійні висновки, працювати з науковою літературою; виховувати толерантність, прагнення до набуття знань.

Задачі уроку

Навчальні-відпрацювання навичок роботи з фізичними приладами; вмінь самостійно робити висновки.

Розвиваючі-розвиток мовних навичок і логічного мислення.

Виховні-навчити культурі спілкування і співробітництва.


Тип уроку: комбінований


Обладнання: комп’ютер , мультимедійний проектор,штативи,металеві гільди на шовкових нитках,скляна і ебонітова палички, шовк,смужки поліетилену.


Методичне обґрунтування: Відомо, що матеріал, вивчений у процесі самостійної діяльності,засвоюється значно краще, ніж вивчений пасивно (прочитаний або прослуханий). Найефективнішими,на мою думку, є такі уроки, на яких роль вчителя зводиться до організації активного пізнавального процесу.
Враховуючи, що основні поняття і терміни з теми були вивчені у 8 класі я запропонувала сильним учням підготувати,спираючись на підручник і довідкову літературу, пояснення нового матеріалу самостійно. Урок розрахований на 2 академічні години.

 

© 2019 Методична скарбниця
Design by vonfio.de