Бане

Розробка уроку з предмета: «Електротехніка з основами промислової електроніки»

Тема уроку: «Закон Кулона» 

Розробив урок: викладач електротехніки Р.В. Лакуста

Тема №2: Основи електростатики

Тема уроку №2: Закон Кулона

Мета уроку:

навчальна: ознайомити учнів  з поняттям взаємодії заряджених частинок, із законом Кулона котрий описує цей процес, із властивостями заряду; систематизувати і узагальнити знання та вміння, знайти практичне застосування придбаного досвіду при вивченні теми «Основи електростатики»;

розвивальна: активізувати пізнавальну активність учнів, сприяти  розвитку логічного мислення, формувати вміння використовувати придбані знання на практиці;

виховна: творче ставлення до справи, старанність, працьовитість, відповідальність за результати своєї роботи; комунікабельність, вміння працювати самостійно і в колективі.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Компетентність: предметна, соціальна, інформаційна, комунікативна.

Обладнання та наочність: дидактичні  матеріали, комп’ютер, мультимедійна установка, електротехнічне обладнання.

Files:
Date 2018-10-25
File Size 190.5 KB
Download 26

© 2019 Методична скарбниця
Design by vonfio.de