Бане

Тема: Розв’язування задач з теми «Закон Кулона.   Електричне поле»


Мета: формувати навики розв’язування задач з теми і закріпити набуті знання з’ясувати рівень освітньої компетенції
Задачі уроку:
Учбові – навчити співставляти нове з уже вивченим
Розвиваючі – розвиток логічного мислення
Виховні- розвиток вміння працювати в групі, виховання самостійності і відповідальності.
Обладнання: комп’ютерний клас, підготовлені завдання – тести на чотири варіанти.
Тип уроку: формування практичних умінь.


Методичне обґрунтування:
Вправи, які навчають дітей формувати й висловлювати власні думки, слухати інших та приймати рішення на основі раціональних роздумів, допомагають у навчанні демократичного способу мислення. Дослідження свідчать, що введення методів групової роботи є ефективним для запобігання відчуженості між учнями. Групи повинні включати учнів і різної статі, і різного рівня навчальних досягнень. Поділ зроблено на попередньому уроці. На занятті переважає діяльність учнів, бо тільки саме так можна добитися активного мислення.
Кожна група сідає за комп’ютер, біля якого виділено місце для розв’язання задач. По черзі на екрані комп’ютера з’являються задачі. Програму складено таким чином, що тільки правильна відповідь дає змогу перейти до наступної задачі. Запропоновано учням 5 задач. Принцип – від простого до складного. Перш,ніж вибрати відповідь, потрібно розв’язати задачу в зошиті. Вибрано 8 груп, і варіанти.
Використовуючи нові педагогічні методи поряд із традиційними, ми можемо допомогти учням у розвитку мислення, одночасно навчаючи їх поважати права інших і працювати разом для досягнення спільної мети.

© 2019 Методична скарбниця
Design by vonfio.de