Бане

Класний керівник. Зміст, форма і структура плану виховної роботи

При плануванні виховної діяльності класний керівник поряд із визначенням цілей, форм і способів виховання учнів намагається знайти оптимальний варіант змісту, форми та структури створюваного документа - плану роботи на навчальний рік чи півріччя

Вибір того чи іншого варіанта плану багато в чому залежить від теоретичних уявлень учителя про сутність, закономірності й роль виховання в розвитку особистості дитини, від сформованих у педагогічному колективі школи традицій планування й організації виховної діяльності, від особистого педагогічного досвіду класного наставника.

Ключові слова: виховна робота, пріоритетні напрями, класний керівник, аналіз виховного процесу, цілі та задачі виховання, класний колектив.

Структура публікації:

  1. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік.

       1.1. Зразок програми аналізу виховного процесу у класі.

  1. Цілі та задачі виховної діяльності.
  2. Основні напрями та справи класної спільноти.
  3. Індивідуальна роботи з учнями.

© 2019 Методична скарбниця
Design by vonfio.de