Бане

   Гриценко Л.В., учитель математики Миропільського навчально-виховного комплексу Краснопільської районної ради Сумської області

 Прийоми раціоналізації обчислень як засіб     розвитку   мислення учнів

 Недостатньо лише мати добрий розум.

Головне – раціонально використовувати його.

  Рене Декарт

Кожний учитель мріє, щоб його учні зацікавлено працювали, знали і любили його предмет. Активна розумова діяльність учня – це передумова для формування глибоких та міцних знань і розвитку творчого мислення. Обов’язковими якостями творчої людини є уміння переносити знання і вміння в нову ситуацію, гнучкість мислення, розвинена уява, уміння легко звільнятись від стереотипів, знаходити багатоваріантність розв’язків.

Уміння раціоналізувати обчислення є одним із критеріїв математичної культури, оскільки воно вимагає від учня не лише доброго знання теоретичного матеріалу, але й таких якостей мислення, як спостережливість, критичність.

Вивчення тотожних перетворень в курсі алгебри подає великі можливості для формування даного вміння; важливо їх своєчасно використати і уже починаючи з VII класу звертати увагу на шляхи раціоналізації обчислень у повсякденній практиці.

Питання про те, чи будуть задачі вчити мислити, зацікавлювати враховуються при підборі задач до будь-якої теми, важче підібрати такі вправи до розділів, головна мета яких – вироблення навичок. У процесі вироблення навичок тотожних перетворень і розвитку обчислювальних навичок доцільно використовувати деякі спеціальні вправи обчислювального характеру, які підвищують загальний рівень математичного мислення учнів. Потрібно переконати учнів у прикладному значенні тотожних перетворень, в їх необхідності при розв’язуванні конкретних задач, зокрема при знаходженні значень числових виразів.

© 2019 Методична скарбниця
Design by vonfio.de