Бане

Практичне  використання інтерактивних  методів на  уроках  в  початковій  школі.

КЗ «НСЗШ №9» Вчитель: С.І.Коретнікова

Передмова

Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити,

 учень – факел, який треба запалити.                                                                       

 (Стародавня мудрість)

 

      Наша школа переживає нині складний і водночас цікавий період реформування. В сучасній початковій школі відбувається системне оновлення змісту та перехід до нової структури навчання, спрямованої на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів.

    Розв’язання  цих  актуальних  проблем  можливо  лише  на  основі  широкого  запровадження  нових  педагогічних  технологій, спрямованих  на  всебічний  розвиток  дитини. Реалізація  цього  завдання  може  здійснюватись  лише  за  умови  якомога  активнішого  включення  у  навчально-виховний  процес  кожного  учня.

    Одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Слово «інтерактив»  прийшло до нас із англійської мови «interact».  «Inter» - це «взаємний», «act» - діяти.

     Інтерактивне навчання – діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня. Саме інтерактивні методи дають змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості. При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв'язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву.

© 2019 Методична скарбниця
Design by vonfio.de